Čo je náhradné plnenie?

Náhradné plnenie je jedným zo spôsobov, ako môžu väčšie firmy splniť zákonom stanovenú povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Náhradné plnenie je aktuálne pre zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 25 zamestnancov.Zo zákona im vzniká povinnosť zamestnávať zdravotne postihnutých pracovníkov (OZP), a to v povinnom podiele 4 % k celkovému počtu zamestnancov. Pokiaľ teda napríklad zamestnávate práve 25 zamestnancov, musíte podľa zákona zamestnať presne jedného OZP pracovníka.

Podľa zákona existujú tri spôsoby, ako je možné povinný podiel splniť

Všetky tieto spôsoby je možné tiež vzájomne kombinovať. V prípade, že zamestnávateľ povinný podiel nesplní ani jednou z vyššie uvedených možností, môže mu ÚP vymerať pokutu až 1.000.000,- Kč. Určite sa teda oplatí venovať tejto problematike pozornosť. Uistite sa, že je váš povinný podiel riadne a včas splnený.

Sami zamestnáte OZP pracovníkov v pracovnom pomere

Pomocou náhradného plnenia – odoberáte výrobky, služby či zadávate zákazky zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 50 % osôb so zdravotným postihnutím

Odvádzate poplatok do štátneho rozpočtu

Nemáte možnosť vytvoriť pracovné miesta pre OZP?

Pokiaľ vaša firma nemá možnosť vytvoriť pracovné miesta pre OZP a zároveň nechcete tratiť peniaze na štátnom odvode, ktorý činí 2,5 násobok priemernej mesačnej mzdy, náhradné plnenie predstavuje ideálne riešenie.

Ako vám môžeme pomôcť?

Disponujeme nadpolovičným počtom OZP pracovníkov a máme potvrdenie o zamestnávaní OZP. Týmto spôsobom môžete aj vy, pokiaľ nemáte možnosť vytvárať pracovné miesta pre postihnutých občanov, podporovať ich zamestnanosť a náhradné plnenie splniť cez nás.

Ako je teda možné povinný podiel splniť pomocou náhradného plnenia?

Povinný podiel splníte odberom služieb či tovaru vo výške 7 násobku priemernej mesačnej mzdy.

Limit náhradného plnenia

Štát limituje poskytovateľa náhradného plnenia a to tak, že stanovuje limit, do ktorého môžu poskytovať svoje služby. Za každého OZP zamestnávateľa je možné poskytovať služby v 36 násobku priemernej mesačnej mzdy. Limit pre rok 2015 predstavoval 36 × 25 903 Sk za jedného OZP zamestnanca, teda 932 508 Sk. Preto je dobré začať náhradné plnenie riešiť s dostatočným časovým predstihom.

Ohlásenie plnenia povinného podielu

Pre odberateľov je administratíva veľmi jednoduchá. Podľa zákona musí nahlásiť do 15. februára nasledujúceho roka na krajskej pobočke úradu práce splnenie povinného podielu. Pri ohlásení budete potrebovať identifikačné údaje zamestnávateľa, od ktorého boli služby či výrobky čerpané, ich cenu, dátum odobratia a číslo dokladu.

Máte záujem o spoluprácu?

Ak máte záujem o spoluprácu a prevádzkujete predajňu zdravotníckych potrieb, lekáreň alebo e-shop, napíšte nám.

Formulár oznámenia o plnení povinného podielu osôb so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov si môžete voľne stiahnuť priamo na webe Ministerstva práce a sociálních věcí.

Produkt přidán do moje produkty
Produkt přidán k porovnání.

Tento web využívá cookies
Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies. Používaním týchto stránok s tým vyjadrujete súhlas.